Контакти


1000  София, ул. ‘Г. С. Раковски’ 191 Б

тел.: +359 888 556 253

тел.: +359 882 746 622

e-mail: office@kamenvo.com

 

Творческо развитие на проекти.

Консултации на идейно ниво.

Създаване на реклами, видеофилми и видеоклипове.

Създаване на сценарии за събития, презентации и промоции и тяхната реализация.

Дигитален дизайн и видео монтаж.

Курсове и обучение.