5 минути София – Изчислителна машина “Елка”


Този епизод разказва историята на една цяла секция от богатата експозиция на Националния политехнически музей в София – Изчислителната техника. И най-вече историята на първия български електронен калкулатор „Елка“.