5 минути София – Историята на София – 8000 г.


 

София е съхранила безброй свидетелства за исторически превратности и съдбовни катаклизми. Земетресенията, ужасяващите бомбардировки от годините на Втората световна война и социалистическитe разбирания за градоустройствен план са оставили следи по днешния облик на столицата. Но след всички погроми и градежи – човешки и природни, София продължава да е на своето място. Запазил очертанията си в мьглата на времето градьт продължава да е жив заради хората, които го населяват и променят вече осем хиляди години.