5 минути София – Сбъднати мечти: Метрото на София


 

Първите проучвания и планове за строителство на подземен транспорт в София са осъществени в края на 60-те години на XX век. Бързо нарастващото население на София налага необходимост от ефективен обществен транспорт. Макар и открито 135 години след първото в света, метрото на София може да бъде наречено една от „сбъднатите мечти” на столицата.