5 минути София – Оцелелите кина


Филмотечно кино “Одеон” и кино “Влайкова” – две от старите кина на София, преминали през различни трудности, преплели своята история, но оцелели и до днес, за да вълнуват и радват киноманите в София. Епизодът разказва за странната история на двете кина – едното странстващо в различни салони, но продължаващо своята традиция, а другото съществуващо до днес, благодарение на едно завещание.