5 минути София – Първата българска тв камера


Този епизод разказва за група български учени и техници, които в началото на 50-те години на миналия век създават експериментален център. В него след много усилия те успяват да предадат по кабел първото телевизионно изображение. В България телевизията ще стартира официално едва няколко години по-късно. Но този първи успешен опит за трансмисия на образ ще остане в историята и с още един факт – създаването на първата българска телевизионна камера.